в означеннях

Коментарі читачів до статті «ЗАГЛЯДАТИСЯ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 29 квітня 2019 Дякую!

Уся вулиця повитикалася з хат, усі заглядалися, як воювала баба Маройка за правду та справедливість… - Драч І.Ф. Криниця для спраглих. Кіно. – Харків, 2017. – С. 35.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha