в означеннях

Коментарі читачів до статті «ЖЕРДЕЛІВКА»

приклад вживанняMarysja.Ck18, 9 червня 2018 Дякую! (1)

Напій з жердель.
…він зорив, нудячись,у вікно, і, певне, шкодував, що не захопив із собою кусаки чи жерделівки. – Шевчук, Валерій. - Три листки за вікном. – К: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 165.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha