в означеннях

Коментарі читачів до статті «ЗІЛО»

Прислівник зілоИгорь Олюха, 14 квітня 2017 Дякую!

Зіло́ -- присліник зі значенням "дуже", "сильно", "надто", "надмірно", але ніні є застарілим, а також э іменником-назвою букви церковнослов'янської азбуки (ѕѣлѡ̀) Ѕ, ѕ (нині у македонському алфавиті маю назву "дзе"). Є в "Енеїді": 66 Тогді пан Турн зіло гнівився
І приступу к собі не мав,
Що у троян не поживився
І тьху Енеєві не дав.

ЗілоІгор Олюха, 12 квітня 2018 Дякую!

Вибачте за помилку. Правильний український наголос тільки на першому складі: зі́ло (теп. цер. зѣ́лѡ < старосл. sѣло < прасл. *gai̯lo — прислівник, утворений коротким прикметником середнього роду в називному відмінкові). Наголос на другому російський: пор. укр. високо, далеко з рос. высоко, далеко. Чит. статтю Огієнка "Наголос у рукописних та стародрукованих книжках" http://pharisai.at.ua/publ/nagolos_u_rukopisnikh_ta_starodrukovanikh_knizhkakh/22-1-0-245

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha