в означеннях

Коментарі читачів до статті «ЗМАГАННІСТЬ»

ЗМАГАННІСТЬАндрій, 16 серпня 2019 Дякую!

1. „За таким принципом надається перелік негативних рис – індивідуалізм, змаганність, злоба та ін.“ // Неологічні утворення на позначення чоловіків під впливом феміністського руху в англійській мові / Слободяник О.О., УДПУ ім. Павла Тичини
2. „Як от: змаганність, ситуація успіху-невдачі, психо-рольові ситуації, музикально-психологічні ситуації, кольоропсихологічні ситуації, ситуації нового, перехідні емоціогенні цитуації тощо.“ // Педагогічні умови організайції творчої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін / Гузалова О.В., ПНПУ ім. К.Д. Ушинського

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha