в означеннях

Коментарі читачів до статті «ЗУМИСНО»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 8 липня 2018 Дякую! (1)

- Зумисно не сідаю при цій процедурі, - сказав граф. – Одне – те, що не терплю урочистостей, а друге, - так мені буде сподобніше почути ваше «так» чи «ні». - Шевчук, Валерій. - Три листки за вікном. – К: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – С. 349.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha