в означеннях

Коментарі читачів до статті «ЗВОРОХОБЛЕНИЙ»

Приклад вживанняMarysja.Ck18, 3 січня 2019 Дякую!

Він [Стадлер] не міг підтримувати цієї роздратованої, зворохобленої особистої розмови тут, посеред натовпу, що лився потоком і обліплював усі лавки навколо їхньої трибуни... – Ренд Айн, Атлант розправив плечі, Частина третя. – К., 2017. – С. 147.

Додання коментаря

  • Зверніть увагу, що ви не авторизувалися. Радимо увійти чи зареєстуватися.
  • Будь ласка, додавайте лише констуктивні, змістовні і ввічливі коментарі. Коментарі можуть розкривати значення слова, показувати приклади його вживання тощо.
  • При копіюванні тексту з інших сайтів, вказуйте джерело.
Ім'я*

Заголовок

Повідомлення*

Про сайт · Покажчик · Навмання · API · © 2018, Webmezha